Terms of Purchase

100% fornøyd garanti

Betingelser og vilkår

På Lafayette Garden vil vi at du som kunde skal få en kjøpsopplevelse som tilsvarer dine forventninger og at blir fornøyd. Nedenfor finner du salgsbetingelsene og kjøpsvilkår. Disse salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling i vår nettbutikk www.lafayettegarden.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse. Salgsbetingelsene gjelder når du gjør et kjøp på www.lafayettegarden.no. og i våre butikker.

Partene: Ved kjøp inngår avtale mellom deg som kunde og Lafayette Garden AS som er registrert med Org. Nr. 916 082 851.

 
 

 

 

Lafayette Garden AS eier www.lafayettegarden.no

Lafayette Garden blir også videre betegnet som vi, oss.

Firmainformasjon:

Lafayette Garden AS

Org. 916082851

Telefon: 48181809

Adresse: Hundskinnveien 94, 1711 Sarpsborg

Våre priser & produkter

Alle prisene på Lafayette Garden er oppgitt i norske kroner inklusive moms. Det som tilkommer er en fraktkostnad som vises i nettbutikk. Vi tar forbehold om at skrivefeil, tekniske feil, prisendringer og utsolgte varer kan oppstå på vår hjemmeside, i reklame og mail. Skulle det oppstå feil i pris, leveringstid eller andre forhold, forbeholder Lafayette Garden seg retten til å endre dette i etterkant. Lafayette Garden påtar seg ikke noe ansvar for feilaktig informasjon publisert av tredjepart. Hos Lafayette Garden prøver vi oss alltid for å presentere egenskapene og utseendet til produktene så trofast som mulig, og bruker reelle bilder for markedsføring, med forbehold om at gjengivelse av farger og detaljer som kan variere på grunn av tekniske forhold. Mindre forskjeller i dimensjoner og utseende mellom det presenterte produktet på hjemmesiden og det leverte eksempelet kan oppstå av naturlige eller produksjonsmessige årsaker.

Ordre og bestilling

Ordrebekreftelsen gjelder som kundens kvittering. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som m

Frakt & levering, henting

Vi tilbyr hjemmelevering for møbler, Pergolaer og drivhus. Mindre pakker må hentes hos ditt nærmeste Posten og du får beskjed når leveransen kan hentes. Fraktkostnader for levering til det valgte postområdet vises i kassen før du bekrefter din bestilling. Fraktkostnaden er uavhengig av mengden varer du kjøper og det tilkommer ingen andre kostnader eller avgifter. Som kunde er du ansvarlig for at din spesifiserte kontaktinformasjon er nøyaktig. I tilfelle feil informasjon kan eventuelle kostnader tilkomme. Vennligst ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp med å endre kontaktinformasjonen din.

Henting av varer

Du kan hente varene selv på vårt lager, henting av varer er kostnadsfritt og skjer etter avtale via Mail eller telefon.

Hjemmelevering

Mår du bestiller hjemmelevering så kjører vi varene helt hjem til deg, og de er fullt forsikret hele veien. Vi leverer varer og hjelper til å bære de inn til den uteplassen du ønsker.

Vi kontakter deg angående leveringsdag og hvilken tid det er beregnet at levering vil skje. Ved levering må du/mottaker være tilgjengelig på leveringsadressen for identifikasjon og mottak av produkter, med mindre det er særskilt avtalt mellom partene at vi kan sette varen utendørs mens kjøperen ikke er til stede. Du/mottakeren skal kontrollere at leveringen er uskadet og komplett. Transportskader må rapporteres direkte til oss innen 8 timer etter mottakelse. Hvis ikke kan et krav om erstatning bli avslått. Vi anbefaler å åpne forsendelsen og emballasjen umiddelbart etter mottakelse for å sikre at innholdet ikke er skadet. Send fullstendig info om eventuelle skader, tydelige bilder av skadene og produktet og beskrivelse av skaden som har oppstått.

Ikke mottatt varer

Hvis du nekter å motta leveringen din eller ikke er til stede på leveringsadressen til avtalt leveringstid, blir varene dine sendt tilbake til oss og du vil bli belastet for kostnaden av returen. Med mindre det er særskilt avtalt mellom partene at varen kan leveres og kjøperen skal ikke vare tilstede. Husk å sjekke varene så fort du har mottat de.

 
 

 

 

Leveringstid

Tenk på at leveringstiden som står på hjemmesiden er preliminær. Ved endring av leveringstid på din bestilling kommer vi til å informere deg så fort som mulig via mail/telefon. For å gjøre leveringen enklere for deg som kunde og for å minimere miljøbelastningen samleverer vi produktene dine i størst mulig grad. Det kan innebære at orderens leveringstid motsvarer det produktet som har lengst leveringstid. I noen tilfeller kan det oppstå en dellevering der bestillingen din leveres med flere leveringer.

Dersom leveringen blir forsinket vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det. I forbindelse med høytider, høy sesong, problemer i transportsystem, mangel på fraktkontainere, Force majeure årsaker som krig eller fare av krig, pandemi, strike eller andre Force majeure omstendigheter utenfor Lafayette Garden direkt kontroll og som Lafayette Garden ikke kan vare i stand til rimelig å overvinne eller forutse, kan leveringstid være forlenget og Lafayette Garden kan ikke holdes ansvarlig for det.

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for 8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8. 5 selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

Kjøperens rettigheter ved mangel eller skade

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren. Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving. Prisavslag: Dersom mangelen eller skade ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter 6 omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer. Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale. Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10 Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på 30% av vareverdi + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

Betaling

a) Kortbetaling

Lafayette Garden tilbyr en sikker kortbetaling med VISA og Mastercard. Lafayette Garden aksepterer alle kort tilknyttet VISA og Mastercard i hele Norge, All informasjon er kryptert etter gjeldende standarder og regler. Ingen kortinformasjon håndteres eller spares hos Lafayette Garden. Pengene trekkes direkte fra din konto samtidig som du godkjenner transaksjonen.

b) Faktura

Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling kan det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Uteblir betalingen kan fakturaen bli overdratt til inkasso.

c) Klarna

Lafayette Garden samarbeider med Klarna.

Når du velger å betale med Klarna faktura må du oppgi ditt personnummer. Det blir brukt for å hente din folkeregistrerte adresse. Varene kan ikke sendes til en annen adresse. Dette er for å forhindre svindel. Hvis du ikke aksepterer adressen som hentes opp må du betale med kort. Vi lagrer ikke personnummeret i våre systemer.

Faktura sendes deg på e-post når vi sender ut varene. Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer kan påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe. Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Ved å velge Klarna faktura får du

1. Trygghet til å handle uten å oppgi din kredittkortinformasjon

2. Mulighet til å handle gjennom å bare oppgi ditt personnummer

3. Mulighet til å se varen før du betaler

4. Handle enkelt, trygt og raskt på nettet

Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91

Klarna kundeservice: https://www.klarna.com/no/kundeservice/

Angrerett

Angrefristen gjelder 14 dagers fra dagen du mottar din order. Avbestilling av ikke håndterte bestillinger er kostnadsfritt. Er orderen håndtert har Lafayette Garden dessverre ikke mulighet til å avbryte leveringen og det vil da tilkomme en returavgift. Angreretten gjelder ikke produkter som er produsert etter spesifikk forespørsel (bestillings varer) eller etter personlige ønsker. Ønsker du å benytte angreretten skal dette meldes i fra til Oss før angrefristen har gått ut via Mail.

For å kunne benytte angreretten må varen være i en slik tilstand at Lafayette Garden kan selge den på nytt. Varene må returneres uskadd, ubrukt og i originalemballasje.

For å kunne benytte angreretten må varen være i en slik tilstand at Lafayette Garden kan selge den på nytt. Varene må returneres uskadd, ubrukt og i originalemballasje.

Bruker du angreretten må produktet returneres i sin originale emballasje. Vær oppmerksom på at hvis vi vurderer at verdifall har skjedd som følge av en eller flere av følgende årsaker, kan du bli belastet for dette: montering av deler, aktiv bruk av produkt, mangel på originalemballasje. Du har rett til å undersøke funksjonen og egenskapene til produktet.

Hvis produktet er ubrukt, uskadet og levert i original embalasje (Teipingen må gjøres med en transparent pakningsteip, bruk av teip med andre farger, logoer, duck tape og andre typer av teip er ikke tillatt) blir fullt beløp tilbakebetalt. Ved mangel av original emballasje blir det 25 % reduksjon av returbeløp til kunden. (Pga. redusert salgsverdi.) Hvis produktet var i bruk og uten original embalasje blir det Minimum 50 % reduksjon av returbeløp til kunden. (Pga. Varen må selges som utstillingsmodell).

Du må alltid bære de direkte kostnadene ved å returnere varene ved bruk av angrerett, (du må levere varene til oss eller eventuelt betale returkostnad for transport. ) Med mindre det er særskilt avtalt mellom partene noe annet.

Tilbakebetaling

Når Lafayette Garden har mottatt, behandlet og godkjent din retur skjer tilbakebetalingen først og fremst etter samme betalingsmetode som du valgte da ordren ble gjennomført. Fraktkostnaden betales tilbake. Eventuelle ekstra frakt- og tilleggstjenester tilbakebetales ikke.

Reklamasjon

Som kunde har du to – fem (2-5 års) reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven, på alle varene du kjøper hos Lafayette Garden. Ditt kjøp er av omfattet av den norske forbrukerkjøpsloven. Det betyr at du enten kan få en mangelfull vare reparert, byttet, pengene tilbake eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen, inntil 2 år eller 5 år etter at kjøpet er gjennomført, avhengig av hvor lenge varen er forventet å vare ved normal bruk. Forekommer det en feil på din vare som dekkes av reklamasjonsretten, melder du i fra om dette til vår kundeservice via Mail. For at din reklamasjon skal være gyldig er det viktig at du melder i fra feil, så fort som mulig. Defekten må fremgå tydelig på minst ett av bildene. I tillegg ber vi om at fotoene også viser hele produktet.

Reklamasjonsretten gjelder kun varer som er kjøpt av privatpersoner og er brukt til privat bruk. Reklamasjonsretten gjelder ikke skader på produkter som har oppstått som følge av en feilaktig bruk av produktet eller annen skadegjørende atferd, utilstrekkelig vedlikehold, normal slitasje, selvpåført skade eller når produktet ble brukt på en måte det ikke er beregnet til.

Garanti

Lafayette Garden er et kvalitetsmerke og selger produkter som er laget for å vare. For utemøbler laget i Sunbrella stoff tilbyr vi garantitider på 5 år.

For Pergolaer fra Suns er garantitider 5 år.

Datahåndtering & integreritet

På Lafayette Garden verner vi om din personlige integritet og vi vil at du skal føle deg trygg når du gir oss dine oppgifter. I våre personvernpolicy kan du lese om hvordan Vi håndterer dine personopplysninger.

Tvister og KONFLIKTLØSNING

Dersom det oppstår en tvist sak, som vi ikke klarer å løse i minnelighet kan du som kunde bringe den saken videre inn for Forbrukerrådet.  Lafayette Garden går under forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og gjeldende EES-lovgivning om forbrukerkjøp. Les mer om lover og rettigheter på Forbrukerradets hjemmeside.

Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.

Force majeure

I tilfelle regjeringshandlinger, ny lovgivning, arbeidsrettslig konflikt, krig eller fare for krig, pandemi, stor forstyrrelse av offentlig orden, sabotasje, ekstreme værforhold, brann, eksplosjon, naturkatastrofe, ulykke eller andre omstendigheter utenfor Lafayette Garden og som Lafayette Garden ikke har vært i stand til rimelig å overvinne eller forutse, har vi rett til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen. I så fall skal Lafayette Garden  ikke holdes ansvarlig.

 
 

 

 

Øvrig informasjon

For mer informasjon om netthandel vises det til:

http://www.forbrukerradet.no/dine-rettigheter/netthandel

[elementor-template id="14835"]
close
Start typing to see products you are looking for.

Shopping cart

close
Scroll To Top